• Binbirdirek Mah. Boyacı Ahmet Sok. No:14 Kat:1-1 Çemberlitaş / Fatih / İstanbul

Number 1 Hospital

In United States

Personal Cabinet

Qualified Staff

Get Result Online

Satisfied Patients
Tel : +90 (212) 516 24 36

Kategoriler: Uygurlar’da Tababet

Hıltlar Konusunda

Hıltlar rutubetli ve akıcı maddelerdir. Aldığımız gıdalar önce hılta dönüşür. Bazı hıltlar övmeye değerdir. Onlar öyle bir hılttır ki kendisi veya başka birşey ile beslenenin maddelerinden biri olur ve gıdaya çok benzerdir. Özetlersek, beslenenin vücudunda sindirilen şeylerin yerine bedel olur. Kalitesiz besinlerden kalitesiz hıltlar olur. Onlardan iyi hılt olması imkansızdır. Nadiren kaliteli hılt oluşur. Sonuçta bu kalitesiz hılt vücutta sindirime katılmadan atılır. Biz diyoruz ki bedendeki rutubetlerin bazıları birincil bazıları ikicil olur. Birincil olanı dör çeşit olup ondan gelecekte bahsedeceğiz. İkincil olanı çoğulcu olan ve çoğulcu olmayan diye iki çeşit olur. Çoğulcu olandan sonra bahsedeceğiz. Çoğulcu olmayan öyle bir rutubettir ki onlar kendi iptidai, ilkel hallerine değiştirerek azalara geçer. Lakin sade azalara bir yararı olmaz. Sade olmayan rutubet dört çeşit olur.

Read More Hıltlar Konusunda

Unsurlar Hakkında

Unsurlar her biri sade maddeler olup insan vücudu ve diğer şeyler için birincil terkipdir.
Sade maddeler öyle şeyler ki onlar şekli her çeşit olan parçalara (kısımlara) bölünmez. Belki mürekkep maddeler onlara bölünür. Sade maddelerin karışmasından kainattaki farklı şekilde türler oluşur.

Read More Unsurlar Hakkında

Mevsimlerin Tabiatı Hakkında

Tabiplerce yıl mevsimleri, filozofların anladığı yıl mevsimlerinden farklı olur. Çünkü filozoflara göre dört mevsim güneş sisteminin burçların bahardaki (gece gündüz eşitliği) noktasından başlayıp bir çeyrekten diğer çeyreğe geçme devridir. Ama tabiplerin görüşüne göre bahar öyle bir vakittir ki, mutedil iklimli memleketlerde soğuktan korunup ısınmaya veya sıcaktan korunup serinlemeye gerek kalmaz. Bahar dönemi gece gündüz eşitliğinden, veya ondan biraz önce veya sonra başlayıp, güneş sevr burcunun yarısına gelinceye dek devam eder. Güz bizim memleketlere benzer memleketlerde devam etmesi bahar dönemine uygun olur. Diğer memleketlerde bahar bizden önce, güz bizden sonra olabilir.

Read More Mevsimlerin Tabiatı Hakkında

Hi, How Can We Help You?